Cheffe
FOrmatiounen

Assistant Chef d’Unité

Ab  16 Joer am Ufank vum Scoutsjoer (01/09)

1.Cycle vun der Cheffeformatioun – 150 Stonnen insgesamt - Brevet B (SNJ)

  • Bosses & Bobos
  • Tronc commun
  • Tronc spécifique (je no Branche)

Konditioun: engagéiert als Chef an enger Branche


Chef d’Unité

Ab  17 Joer am Ufank vum Scoutsjoer (01/09)

2.Cycle vun der Cheffeformatioun – 150 Stonnen insgesamt - Brevet C (SNJ)

  • Tronc commun
  • Tronc spécifique (je no Branche)

Konditioun: engagéiert als Chef an enger Branche a mat Erfolleg den Assistant Chef d’Unité gemaach hunn