d'FNEL SCOUTEN ENGAGÉIERE SECH AKTIV FIR d'SGDs

sustainable_development_goals.jpg

Mam Misaershaff a mat onsem Leitmotiv fir déi nächst 3 Joer wou mir de Focus genee op déi SDGs setzen.

Fir d’Joer 2018/2019 gi mir ons zwou Prioritéiten :  

Goal 7 Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

Goal 13 Take urgent action to combat climate change and its impacts.

Konkret heescht dat fir ons dat zB 

  • de Pow-Wow 2019 ënnert dem Thema ENERGIE steet, 

  • dat mir de Concours *Zesumme fir de Klima” fir ons Groupe lancéiert hunn, 

  • dat mir onse Konsum op onse federalen Aktivitéiten préiwen, 

  • dat mir um Misaershaff Aktivitéiten ubidden ewéi Scouts go solar oder den Welt-Ëmweltbadge.

Mir bewegen domadder net d’Welt, awer droën onsen Deel derzou bäi, a virun allem wëlle mir de MESSAGE un ons jonk Leit weiderginn.

Claudine SCHEECK