B.R.A.V.O un eis Gruppen

Foto : Alain Piron

Foto : Alain Piron

D’Scoutsjoer 2018-2019 war ee gutt Joer. Dat konnt een um Pow-Wow gesinn, et goufe ganz vill Meritten a Brevete verdeelt.

  • 183 Brevete vun der Formatioun. Esou vill wéi nach ni virdrun

  • 11 Foulard d’or sinn un d’Aigles, Castoren, Eechternoacher Quaichleken, Fiiss, Lions bleus, Mamer Wiselen, Munnerefer Mais, Panthères noires, Peaux rouges, Rammericher Fräschen an Telstar verdeelt ginn

  • 1 Ëmweltbadge fir d’Peaux rouges vun Diddeleng

  • 1 Solar Badge fir Eechternoacher Quaichleken

  • 9 Bonne Colonie fir Castoren, Diables rouges, Eechternoacher Quaichleken, Eilerenger Feldmais, Hoga, Lions bleus, Peaux rouges, Rammericher Fräschen an Telstar

  • 7 Bonne Meute fir Castoren, Eechternoacher Quaichleken, Hirsch, Hoga, Munnerfer Mais, Peaux rouges an Telstar

  • 6 Leaping Wolf

  • 5 Patrull vum Joer fir Catoren, Hoga, Munnerefer Mais, Panthères noires an d’Peaux rouges

  • 5 Unité Pilote fir Castoren, Hoga, Peaux rouges, Rammericher Fräschen an Wiselen

  • 28 Laurier d’or

Claudine SCHEECK