Retour à tous les Évènements

PIZZA-OWEND

  • Mamer Wiselen Scoutshome Mamer (carte)

Pizza-Owend den 9. März bei den Wiselen am Home! 🍕:) Eng lescht Geleegenheet fir nach eng Keier am Home vun der Mamer Wiselen ze iessen ier d'Renovatiounsaarbeschten lass ginn🏗️😉maacht séier en Mail op souche@mamerwiselen.lu 😁📨 (mellt iech weg als Famill mat ären Kanner un, mir encadréieren d'Kanner deen Owend net. Et ass geduecht dass dir als Famill mat Frenn an Kollegen desen Owend bei eis verbrengt😉)

Évènement antérieur: 23 février
GAME ROVER
Évènement ultérieur: 9 mars
BUERGBRENNEN BEI DEN DACHSEN