Wat asS d'fnel ?

Eis Originen

D'FNEL (Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg) ass 1914 entstanen a war 1922 Grënnungsmember vun der heiteger OMMS (Organisation Mondiale du Mouvement Scout), déi weltwäit 26 Millioune Jongen a Meedercher am Scoutismus vereenegt.

D’FNEL ass Membre Fondateur vu Scouting in Luxembourg (SIL).  

S.A.R. de Grand-Duc Jean ass „Chef Scout“ vu Lëtzebuerg.


Eis missioun

De Scoutismus huet als Missioun, mam Wäertesystem ewéi en am Scoutsverspriechen an am Gesetz festgehalen ass, zu der Erzéiung vu jonke Leit bäizedroen an esou ze hëllefen, eng besser Welt ze schafen, mat Leit, déi sech fräi entwéckelt hunn, a prett sinn, eng konstruktiv Roll an der Gesellschaft ze spillen.
Eis originen

D'FNEL (Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg) ass 1914 entstanen a war 1922 Grënnungsmember vun der heiteger OMMS (Organisation Mondiale du Mouvement Scout), déi weltwäit 26 Millioune Jongen a Meedercher am Scoutismus vereenegt.

D’FNEL ass Membre Fondateur vu Scouting in Luxembourg (SIL).  

De Grand-Duc Jean ass Chef Scout vu Lëtzebuerg.